bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha
Đà Lạt Chiều Mưa Tháng Năm (Ngâm)

...
U Tình (NSUT Linh Nhâm trình bày)
...
Giao Cảm (Ngâm Trinh Đường)

...
Gửi Bạn (Thanh Thủy ngâm thơ)

...
Hồi âm Trần Vấn Lệ (Kim Dung ngâm thơ)
...
Chuyện Tình (Vũ Kim Dung trình bày)

...
Mẹ ơi ! Thưa mẹ (TB Hoàng Thanh)
...
Đà Lạt Chiều Mưa Tháng 5 (Phổ Nhạc)
...
Cổ lũy cô thôn (TB Hoàng Thanh)
...
Tôi viết hôm nay (TB Linh Nhâm)
...
Thuyền Mộng (TB Vũ Kim Xuân)
...
Bên này mãi gọi (TB Thanh Thủy)
...
Đâu lầu Hoàng Hạc (TB Lại Tâm)
...
Thương em anh thương từ xa (TB Minh Phúc)
...
Đầu xuân về với quê hương (TB Vũ Kim Dung)

...
Con chim thấy nắng (TB Vũ Kim Xuân)

...
Tình cờ anh đọc (TB Minh Phúc)

...
Thấy lá ngiêng về (TB Lại Tâm)

...
Hơi Thu (TB Trang Nhung)
...
Nhà thơ Trương Xuân Huy - Đất này mầm xuân (NSUT Linh Nhâm trình bày)
...
Nhà thơ Trương Xuân Huy - Đối Diện (Thanh Thủy trình bày)

...
Nhà thơ Trương Xuân Huy - 10 Năm Không Gặp (Trang Nhung trình bày)

...
Nhà thơ Trương Xuân Huy - Sính Lễ Tôi Còn (Lại Tâm ngâm)

...
Có Thể Nào - Hoàng Thanh trình bày

...
Thơ Gởi Bạn (Thanh Thủy ngâm thơ)

...
Nhà thơ Truông Xuân Huy - Cố Hương Ngó Tới (Minh Phúc ngâm)
...
Nói về Nhà thơ Trương Xuân Huy

...
Đà Lạt Chiều Mưa Tháng 5 - Minh Phúc trình bày

...
                   Trang: 1 - 1
Đà Lạt Chiều Mưa Tháng Năm (Ngâm) ( 22/7/2021 )
U Tình (NSUT Linh Nhâm trình bày) ( 2/5/2022 )
Giao Cảm (Ngâm Trinh Đường) ( 2/5/2022 )
Gửi Bạn (Thanh Thủy ngâm thơ) ( 21/2/2022 )
Hồi âm Trần Vấn Lệ (Kim Dung ngâm thơ) ( 21/2/2022 )
Chuyện Tình (Vũ Kim Dung trình bày) ( 21/2/2022 )
Mẹ ơi ! Thưa mẹ (TB Hoàng Thanh) ( 21/2/2022 )
Đà Lạt Chiều Mưa Tháng 5 (Phổ Nhạc) ( 18/2/2022 )
Cổ lũy cô thôn (TB Hoàng Thanh) ( 1/2/2022 )
Tôi viết hôm nay (TB Linh Nhâm) ( 1/2/2022 )
Thuyền Mộng (TB Vũ Kim Xuân) ( 1/2/2022 )
Bên này mãi gọi (TB Thanh Thủy) ( 1/2/2022 )
Đâu lầu Hoàng Hạc (TB Lại Tâm) ( 1/2/2022 )
Thương em anh thương từ xa (TB Minh Phúc) ( 1/2/2022 )
Đầu xuân về với quê hương (TB Vũ Kim Dung) ( 1/2/2022 )
Con chim thấy nắng (TB Vũ Kim Xuân) ( 1/2/2022 )
Tình cờ anh đọc (TB Minh Phúc) ( 1/2/2022 )
Thấy lá ngiêng về (TB Lại Tâm) ( 1/2/2022 )
Hơi Thu (TB Trang Nhung) ( 1/2/2022 )
Nhà thơ Trương Xuân Huy - Đất này mầm xuân (NSUT Linh Nhâm trình bày) ( 1/2/2022 )
Nhà thơ Trương Xuân Huy - Đối Diện (Thanh Thủy trình bày) ( 1/2/2022 )
Nhà thơ Trương Xuân Huy - 10 Năm Không Gặp (Trang Nhung trình bày) ( 1/2/2022 )
Nhà thơ Trương Xuân Huy - Sính Lễ Tôi Còn (Lại Tâm ngâm) ( 1/2/2022 )
Có Thể Nào - Hoàng Thanh trình bày ( 1/2/2022 )
Thơ Gởi Bạn (Thanh Thủy ngâm thơ) ( 1/2/2022 )
Nhà thơ Truông Xuân Huy - Cố Hương Ngó Tới (Minh Phúc ngâm) ( 1/2/2022 )
Nói về Nhà thơ Trương Xuân Huy ( 31/1/2022 )
Đà Lạt Chiều Mưa Tháng 5 - Minh Phúc trình bày ( 31/1/2022 )