bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha
Mời Say

Mời bạn tới nhà ta uống rượu
Tri âm đông đủ cả hai miền
Cành lê đã hoá ra cành lựu
Ta uống cho đời bớt đảo điên

Không thèm uống kiểu xa luân chiến
Không mượn hơi men đấu khẩu nhau
Không lý đời say mà ta tỉnh
Không lẽ đời vui riêng ta sầu

Cửa nhà ai ném vào canh bạc
Thế giới ai bày trò giết nhau
Chiếu rượu này ta chơi kiểu khác
Cụng ly là phải giốc cạn bầu

Cứ uống tràn đi không sợ thiếu
Cõi trần muôn sự thế gian thôi
Túy ngoạ trên giường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến… bọn ta hồi

Hãy uống cho nhầm hình lẫn bóng
Uống cho nghiêng ngửa cả đồi Cù
Uống cho Hồ Xuân Hương nổi sóng
Cho đời thay đổi lại Xuân Thu

Hoặc giả anh nào rơi nước mắt
Nhớ hứng ly đem trộn rượu này
Nâng chúc núi sông tình dằng dặc
Uống lả mềm đi chớ giả say.


Hoa cổng ngày xưa( 13/7/2013 )
Đá cuội( 2/7/2013 )
Đi họ( 3/4/2013 )
Thầy đất( 3/4/2013 )
Phú Quốc, ba ngày chơi với biển( 30/3/2013 )
Trinh( 30/3/2013 )
Mời Say( 30/3/2013 )
Gởi em Gò Công( 30/3/2013 )
Trường Ca Biển Việt Nam( 30/3/2013 )
Đi Họ ( 30/3/2013 )
Chiều Lên Đèo Hòn Giao( 30/3/2013 )
Lên đèo Đá Dựng (Hòn Giao)( 30/3/2013 )
Đá Cuội( 30/3/2013 )
Thầy Đất( 30/3/2013 )
Ngày Xuân Nói Với Hoa Vàng( 30/3/2013 )
Ngày 8 tháng 3( 3/4/2017 )
Chuyện tình( 3/4/2017 )
Bàn tay anh( 3/4/2017 )
Đến chơi bạn vắng nhà ( 30/6/2016 )
Muôn trùng sương khói( 30/6/2016 )
1 2