bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha
Yêu mãi trong đời

Cũng muốn về chơi Huế của anh
Cố đô thăm lại nhặt ân tình
Ngặt vì túi hẹp đường hun hút,
Thơ bỗng khô dòng chí quẩn quanh .
Bút mực vẫn thương trời Vĩ – Dạ
Tâm tư còn vọng đất kinh thành
Cho tôi gởi thực vào trong mộng
Yêu mãi trong đời những bức tranh.


Nhớ( 21/5/2013 )
Muôn Trùng Sương Khói( 20/5/2013 )
Chiều lên đèo Hòn Giao( 3/4/2013 )
Yêu mãi trong đời( 3/4/2013 )
Cổ - Luỹ cô thôn( 3/4/2013 )
Nhớ Nha Trang( 3/4/2013 )
Uống cả canh trường( 3/4/2013 )
Đà Lạt mùa khô 1992( 3/4/2013 )
Thơ gửi bạn( 3/4/2013 )
Lên đèo đá dựng ( Hòn Giao )( 3/4/2013 )