bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha
Cổ - Luỹ cô thôn

Ẩn hiện trong dừa Cổ - Luỹ thôn
Tịch liêu như thể tịnh liêu hồn
Phấn hương vướng víu thơi thơ ấu,
Cảnh sắc kêu mời buổi lớn khôn
Cát trắng ngậm sương sa buổi sớm,
Dừa xanh khát gió đợi hoàng hôn.
Ngàn năm sóng vỗ hoài không mỏi
Đẹp nét quê nhà Cổ - Luỹ thôn.


Nhớ( 21/5/2013 )
Muôn Trùng Sương Khói( 20/5/2013 )
Chiều lên đèo Hòn Giao( 3/4/2013 )
Yêu mãi trong đời( 3/4/2013 )
Cổ - Luỹ cô thôn( 3/4/2013 )
Nhớ Nha Trang( 3/4/2013 )
Uống cả canh trường( 3/4/2013 )
Đà Lạt mùa khô 1992( 3/4/2013 )
Thơ gửi bạn( 3/4/2013 )
Lên đèo đá dựng ( Hòn Giao )( 3/4/2013 )