bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha
Uống cả canh trường

Mỗi một ngày thêm đặc nỗi sầu
Em từ xa xứ ẩn phương nao .
Trông mây anh thấy mây là tóc,
Ngó nắng em ngời nắng cỏ lau.
Có phải bốn phương về góp nhớ,
Hay từ lòng đất nảy mầm đau.
Thương em anh rót thơ thành lệ
Uống cả canh trường nỗi nhớ nhau.


Nhớ( 21/5/2013 )
Muôn Trùng Sương Khói( 20/5/2013 )
Chiều lên đèo Hòn Giao( 3/4/2013 )
Yêu mãi trong đời( 3/4/2013 )
Cổ - Luỹ cô thôn( 3/4/2013 )
Nhớ Nha Trang( 3/4/2013 )
Uống cả canh trường( 3/4/2013 )
Đà Lạt mùa khô 1992( 3/4/2013 )
Thơ gửi bạn( 3/4/2013 )
Lên đèo đá dựng ( Hòn Giao )( 3/4/2013 )