bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha
Đà Lạt mùa khô 1992

Ta ở nơi này gió ở đâu
Từng cơn nắng lửa dội lên đầu
Em đi, bạn trốn hàng thông nhớ
Rừng cháy, nương khô bóng núi sầu .
Bươn chải nửa đời cơm chưa đủ ,
Thơ đề dăm vận tắt đôi câu.
Lòng khô như thể khô mùa núi,
Nghèn nghẹn niềm riêng gió ở đâu !


Nhớ( 21/5/2013 )
Muôn Trùng Sương Khói( 20/5/2013 )
Chiều lên đèo Hòn Giao( 3/4/2013 )
Yêu mãi trong đời( 3/4/2013 )
Cổ - Luỹ cô thôn( 3/4/2013 )
Nhớ Nha Trang( 3/4/2013 )
Uống cả canh trường( 3/4/2013 )
Đà Lạt mùa khô 1992( 3/4/2013 )
Thơ gửi bạn( 3/4/2013 )
Lên đèo đá dựng ( Hòn Giao )( 3/4/2013 )