bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha
Lên đèo đá dựng ( Hòn Giao )

Núi chắn đèo lên đá tiếp mây
Sơn cùng, thuỷ tận Khánh lê đây
Nổ mìn, vặn suối lên Đà Lạt ,
Bạt đá, kè mương ngó đỉnh trời.
Chiều lá vàng thu rừng lá đổ ,
Dream lùn xẹp vỏ ngó mây bay
Khi ta bảy chục đường đương mở
Khắc đá bài thơ nhớ chỗ này .

8.2007


Nhớ( 21/5/2013 )
Muôn Trùng Sương Khói( 20/5/2013 )
Chiều lên đèo Hòn Giao( 3/4/2013 )
Yêu mãi trong đời( 3/4/2013 )
Cổ - Luỹ cô thôn( 3/4/2013 )
Nhớ Nha Trang( 3/4/2013 )
Uống cả canh trường( 3/4/2013 )
Đà Lạt mùa khô 1992( 3/4/2013 )
Thơ gửi bạn( 3/4/2013 )
Lên đèo đá dựng ( Hòn Giao )( 3/4/2013 )