bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha
Chiều lên đèo Hòn Giao

Khánh Hoà, Khánh Vĩnh, Khánh Lê ơi,
Vỏ xẹp đèo lên nghẹn lối rồi !
Cây trụi tìm đâu rừng lá đổ,
Đá mòn chỉ thấy bóng chim côi.
Xác xơ xóm thượng người gia súc,
Khô khốc lòng khe núi khói hơi .
Chiều xuống, sầu lên tình chất ngất,
Thơ đề đá khắc gởi lòng thôi .

8.2007


Nhớ( 21/5/2013 )
Muôn Trùng Sương Khói( 20/5/2013 )
Chiều lên đèo Hòn Giao( 3/4/2013 )
Yêu mãi trong đời( 3/4/2013 )
Cổ - Luỹ cô thôn( 3/4/2013 )
Nhớ Nha Trang( 3/4/2013 )
Uống cả canh trường( 3/4/2013 )
Đà Lạt mùa khô 1992( 3/4/2013 )
Thơ gửi bạn( 3/4/2013 )
Lên đèo đá dựng ( Hòn Giao )( 3/4/2013 )