bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha
Muôn Trùng Sương Khói

Thơ gởi muôn trùng sương khói bay
Gởi tình muôn thuở nước non đây.
Thăm vườn hoa nắng thương quê mãi,
Ngắm bóng mây trôi nhớ Quảng hoài.
Lối cỏ trường xưa năm tháng rữa
Vần thơ cánh trắng nắng mưa phai.
Cành hoa xuân nhớ thời xuân trước
Thương bóng ai về lẻ bóng ai. 


Nhớ( 21/5/2013 )
Muôn Trùng Sương Khói( 20/5/2013 )
Chiều lên đèo Hòn Giao( 3/4/2013 )
Yêu mãi trong đời( 3/4/2013 )
Cổ - Luỹ cô thôn( 3/4/2013 )
Nhớ Nha Trang( 3/4/2013 )
Uống cả canh trường( 3/4/2013 )
Đà Lạt mùa khô 1992( 3/4/2013 )
Thơ gửi bạn( 3/4/2013 )
Lên đèo đá dựng ( Hòn Giao )( 3/4/2013 )